نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان میبد

نقشه ی DEM شهرستان میبد. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب